VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łęczycy30.01.2015

Zapraszam na VI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łęczycy. Sesja odbędzie się w dniu 05 lutego 2015 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej w Łęczycy.

więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy30.01.2015

w dniu 04 lutego 2015r. o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Karnawał w łęczyckim Domu Pomocy Społecznej29.01.2015

29 stycznia br. w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy odbył się uroczysty bal karnawałowy. Dla wszystkich mieszkańców DPS-u oraz zaproszonych gości przygrywał do tańca zespół ludowy „Świniczanki” ze Świnic Warckich. W imprezie uczestniczył Burmistrz Królewskiego Miasta Łęczyca – Krzysztof Lipiński, który korzystając z okazji złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia pomyślności w nowym – 2015 roku.

 

więcej

***29.01.2015


więcej

Spotkanie poświęcone tematyce antytytoniowej29.01.2015

W dniu 28.01.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 w Łęczycy w ramach realizacji działań z zakresu profilaktyki antytytoniowej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęczycy przy współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły zorganizowała dla młodzieży szkolnej spotkanie poświęcone tematyce antytytoniowej.

 
Foto: PSSE

więcej

Nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej 28.01.2015

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim28.01.2015

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 36 rząd B, miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.01.2015 r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.01.2015 r o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.

więcej

Powołanie członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy 27.01.2015

Zarządzeniem nr 120.9.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Łęczyca powołał członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy oraz zatwierdził Regulamin Pracy Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniżej zamieszczamy treść dokumentów.

Zarządzenie nr 120.9.2015 (pobierz tutaj)
Regulamin (pobierz tutaj)

więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy26.01.2015

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym Pn: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży – podopiecznych TPD w Łęczycy".

Treść oferty (pobierz tutaj)

więcej

Osobowości - Henryk Stokwiszewski26.01.2015

23 stycznia br. w łęczyckim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Osobowości”. Tym razem bohaterem wieczoru był Henryk Stokwiszewski – polonista, wieloletni nauczyciel m.in.: Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Piątkowe spotkanie, na którym pojawiła się rodzina pana Henryka, byli koledzy z pracy, a także uczniowie było doskonałą okazją do wspomnień związanych z postacią niezwykle cenionego nauczyciela.

 

więcej

Czy jesteś za wprowadzeniem stref płatnego parkowania w Łęczycy?
 

708 Głosów