W Łęczycy powstanie Inkubator Przedsiębiorczości29.04.2016

28 kwietnia w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego pomiędzy Marszałkiem Województwa – Witoldem Stępniem, Członkiem Zarządu Województwa - Joanną Skrzydlewską, Prezesem Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Przemysławem Andrzejakiem, Wiceprezesem ŁARR - Agnieszką First, a Burmistrzem Łęczycy - Krzysztofem Lipińskim zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia i uruchomienia w Łęczycy Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach tej inicjatywy w powstałym na terenie Łęczycy Inkubatorze udostępniane będą pomieszczenia i infrastruktura biurowa oraz udzielane wsparcie biznesowe i doradztwo. Usługi wspierające biznes świadczone będą nieodpłatnie albo po stawkach preferencyjnych w stosunku do rynkowych.

więcej

Współpraca z Rillieux-la-Pape została zaplanowana na kolejne lata29.04.2016

27 kwietnia br. w Rillieux-la-Pape (Francja) podpisana została przez Mera Alexandra Vincendeta i Burmistrza Krzysztofa Lipińskiego umowa intencyjna dotycząca dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy Łęczycą i miastem Rillieux-la-Pape. Główne aspekty wypracowanej współpracy dotyczą wymiany doświadczeń związanych z organizacją i funkcjonowaniem miast oraz promocji kultury i gospodarki obu regionów. Poruszone została problematyka narzędzi wsparcia partycypacji społecznej. Podczas wizyty w partnerskim Burmistrz Krzysztof Lipiński odbył cykl spotkań z francuskimi urzędnikami, przedsiębiorcami, naukowcami, mieszkańcami Rillieux-la-Pape i Lyonu oraz przedstawicielami polonii.


więcej

Koncert muzyczny dla podopiecznych Środowiskowego Domu 29.04.2016

28 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy odbył się coroczny wiosenny koncert muzyczny Uczniów oraz Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Łęczycy. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoje umiejętności gry na instrumentach, ale zachwycili również niezwykłą wrażliwością muzyczną. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogli posłuchać zarówno utworów klasycznych jak i tych zaliczanych do gatunku muzyki rozrywkowej.


więcej

885-lecie Konsekracji Łęczyckiej Archikolegiaty w Tumie29.04.2016

1 maja br. w Tumie pod Łęczycą z okazji 855 rocznicy konsekracji Archikolegiaty w Tumie oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski odbędzie się uroczystość pod nazwą „TUM JEST” Bogaty program spotkania obejmuje między innymi konferencję pt. „Wojciech – święty człowiek, mocny wiarą!", którą wygłosi ks. bp Wojciech Osial - bp pomocniczy diecezji łowickiej, uroczystą Mszę Św dziękczynną pod przewodnictwem J.E ks. Bp Andrzeja F. Dziuby – ordynariusza diecezji łowickiej, wraz z homilią i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Poniżej szczegółowy program spotkania.

więcej

Edukacja ekologiczna w łęczyckich szkołach podstawowych28.04.2016

Łęczyckie szkoły podstawowe w roku szkolnym 2015/2016 realizują programy edukacji ekologicznej na które uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.

więcej

* * *27.04.2016


więcej

Ruszyły pierwsze wypłaty w ramach programu „Rodzina 500 plus”26.04.2016

Łęczycanie złożyli już w sumie 658 wniosków o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”, z czego aż 120 w formie elektronicznej. Dziś (25.04. br.) zostały zrealizowane pierwsze wpłaty na konta wnioskodawców. Pojawiające się błędy w wypełnieniu formularzy wydłużają weryfikację wniosków. Obecnie na bieżąco drukowane są decyzje, które dostarcza do wnioskodawców goniec z Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Po odbiorze decyzji, świadczenia będą wypłacane sukcesywnie na konto. Zgodnie z wolą wnioskodawcy istnieje możliwość odbioru świadczenia w Kasie Urzędu Miejskiego. Wypłaty w Kasie będą realizowane zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy informacyjnej przy kasie oraz załączonym do decyzji.

więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na miejskim targowisku25.04.2016

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na Targowisku Miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G; miejsce 3 rząd G

Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 28.04.2016 r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 28.04.2016 r. o godzinie 11.00.

więcej

Łęczyccy uczniowie na zajęciach w siedzibie Straży Miejskiej25.04.2016

25 kwietnia br. łęczyccy Strażnicy Miejscy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami klasy IIIA Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Zajęcia w ramach cyklu „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły”, koncentrowały się na przekazaniu informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci. Tego typu lekcje to najlepsza metoda wyrabiania właściwych postaw wobec różnego rodzaju niebezpieczeństw a także sposób na utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania. Podczas wizyty w straży dzieci zwiedziły też Studio Monitoringu Miejskiego.


więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy25.04.2016

Informujemy, że 2 maja 2016 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łęczycy w zamian za dłuższy czas urzędowania w dniach:
1) 18.04.2016r.-poniedziałek- Urząd Miejski w Łęczycy będzie czynny w godzinach 7.30- 16.30,
2) 20.04.2016r. -środa- w godzinach 7.30- 16.00,
3) 21.04.2016r.- czwartek- w godzinach 7.30-16.00,
4) 25.04.2016r.-poniedziałek- w godzinach 7.30- 16.30,
5) 27.04.2016r.- środa- w godzinach 7.30-16.00,
6) 28.04.2016r.- czwartek- w godzinach 7.30-16.00,
7) 11.05.2016r.-środa- w godzinach 7.30-16.00,
8) 12.05.2016r.- czwartek- w godzinach 7.30-16.00.

Dzień 27 maja 2016 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy za pracę w dniu 21 maja 2016 roku (sobota) w godzinach 8.00-15.30, Straż Miejska 7.00-15.00

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2016 roku

więcej

Nie ma aktualnie żadnych aktywnych sond.