Tenis 10

Program „TENIS 10 w szkole” w łęczyckich szkołach podstawowych

Program Polskiego Związku Tenisowego „Tenis 10 w szkole” to nowa, wprowadzona już w ponad 50 krajach, metodyka nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat.

Głównym założeniem Programu „Tenis 10” jest gra na mniejszych kortach, stosowanie mniejszych rakiet oraz miękkich, wolniejszych piłek, przez co nauka staje się dla dzieci nieporównywalnie niż dotychczas łatwiejsza, a co za tym idzie przyjemniejsza. Jego misją jest przyciągnięcie do tenisa jak największej liczby dzieci, ułatwienie im szybkiego i przyjemnego opanowania podstawowych umiejętności taktyczno-technicznych poprzez dostosowanie gry do możliwości psychofizycznych małych zawodników.

Głównymi celami programu są:
- zapewnienie dzieciom bezpłatnego dostępu do tenisa na zajęciach wychowania fizycznego w szkole,
- uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego zwłaszcza w klasach nauczania początkowego,
- poszerzenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia WF.

Program „Tenis 10 w szkole” opiera się na współpracy Polskiego Związku Tenisowego z jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi wprowadzeniem tenisa do szkół będących w ich jurysdykcji.

W dniu 6 października 2015 r. Burmistrz Miasta Łęczyca - Krzysztof Lipiński podpisał umowę z Polskim Związkiem Tenisowym w przedmiocie ustalenia zasad i warunków współpracy przy wdrażaniu programu Tenis 10 dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy i Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy.


W efekcie podpisania umowy między Królewskim Miastem Łęczycą a Polskim Związkiem Tenisowym na hali gimnastycznej Gimnazjum rozpoczęło się pierwsze w województwie łódzkim szkolenie w ramach projektu „Tenis 10 ” pod hasłem – żyj tenisowo – żyj kolorowo. Wzięli w nim udział łęczyccy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, animatorzy Orlików.


Zajęcia prowadził Krzysztof Walter (Mazzi), instruktor tenisa, licencjonowany trener PZT, szkoleniowiec Szkoły Tenisa Tie Break oraz współautor wielu publikacji oraz podręcznika dla trenerów z zakresu nauczania początkowego tenisa, przewodził grupie szkoleniowej PZT wprowadzającej dwa programy popularyzujące tenis w Polsce: „Tenis w szkole" i „Tenis na Orlikach". Jest też autorem rozdziału o tenisie w podręczniku dla nauczycieli „Mały mistrz" i twórcą programu metodycznego „Pierwszy krok".

Uczestników instruktażu odwiedził wiceburmistrz, Krzysztof Urbański. Wraz ze współorganizatorami dokonał również w imieniu Burmistrza Miasta Łęczyca, otwarcia szkolenia.

Dzięki niekonwencjonalnej formie zajęć uczestnicy mieli możliwość przyswojenia tajników wprowadzania elementów tenisa w edukacji ruchowej dzieciaków do lat 10 i zaszczepienia w nich pasji tenisowej na dalsze lata.

Szkoły czekają jeszcze na przystosowany dla młodszych dzieci sprzęt sportowy niezbędny do realizacji programu, tj.: siatki, zestawy linii do wyznaczania kortu, rakiety oraz piłki. Gdy placówki zostaną odpowiednio doposażone, tenis zagości w nich na dobre.


Odsłon: 6285
Drukuj: drukuj